گواهی نامه سیستم مدیریت کیفیت

ISO9001:2015

از NIKEcert کانادا

خرداد 1402

 

گواهی نامه حضور نویان در

بیست و یکمین کنگره بین المللی

جراحان دهان، فک و صورت ایران

در بهمن 1402