منابع انسانی یک سازمان، عنصر اصلی برای کسب مزیت رقابتی پایدار و یکی از عوامل مهم و موفقیت سازمان می باشد. دنیای کسب و کار و قوانین حاکم بر آن با سرعت در حال تغییر و تحول می باشند و بر همین اساس در بسیاری از حوزه ها می بایست همگام با تغییرات محیط، اقدامات استراتژیک متناسب با سطح بلوغ سازمان و با هدف ارتقای چابکی سازمانی طرح ریزی شود.

همه ما در نویان به منشور اخلاقی مصوبمان پایبندیم:

  • رعایت احترام، ادب و خوش رویی
  • رعایت انظباط کاری
  • مسئولیت پذیری
  • رعایت اصول تعهد، صداقت، اعتماد، صراحت و صمیمیت

به خانواده نویان بپیوندید.

رزومه خود را به آدرس ایمیل یا واتس آپ ذیل ارسال کنید.

info@noyandental.com