دریافت نمایندگی انحصاری ایمپلنت رسیستا در ایران

پس از بررسی های تخصصی توسط کمیته فنی نویان متشکل از اساتید جراحی دهان، فک و صورت، پریودانتیکس، پروتز های دندانی و نیز متخصصان مهندسی پزشکی و بازدیدو جلسات تخصصی متعدد و دریافت بازخورد کلینیکال محصولات طی سالهای پس از آن، در نهایت قرارداد همکاری با برند Resista ایتالیا که قدمتی بیش از 75 سال در حوزه تجهیزات دندانپزشکی دارد، منعقد گردید.