کد آموزش: NOA004

عنوان : آشنایی با قوانین مالیاتی برای دندانپزشکان

مدرسینمحمدرضا جعفری حسابرس ارشد اداره کل حسابرسی ویژه

زمان: جمعه 8 تیرماه 1403 – ساعت 11 تا 13

توضیحات: دوره به صورت آنلاین میباشد.