کد آموزش: NOA001

عنوان : Soft tissue considerattions in Dental Implant

مدرسین: دکتر اتابک کاشفی مهر متخصص پریو  /  دکتر روبرتو روسی متخصص پریو

زمان: 12 بهمن 1402 – ساعت 14

مکان: هتل المپیک – سالن مولانا

توضیحات: با مشارکت کمپانی Resista